Syndicate content

Vesela 'm divočka

Published in

Vesela 'm divočka
bily husky pasu.
|: Tak by 'm tancovala :|
až sja sama trjasu.
 
Husky moji byli
ne chodte do žyta.

Rubati

Published in

Rúbať, pomocou sekery zrážať na zem, stínať, zotínať

Ej, do kola, do kola

Published in

Ej, do kola, do kola
a i do kariky.
Ej, skare tebe mati
za mij žaľ velikyj.
 
Ej, a kumičko, kumo,
povičte kumovi.

Čija že to luka

Published in

Čija že to luka stojit ne kośena.
Rosnut na nij krjaky a trava prischnena.
 
Rosnut na nij krjaky, treba jich rubati.

Prid Janičku, prid do nas

Published in

A čom jes ne prišol, ked jem ťa čekala,
byla jem ty dala, što jem večerala.
|: Prid, prid, prid Janičku, prid do nas,
bo ked ty ne prideš, ta ja pridu do vas. :|

Ne pidu do lisa s koničkami

Published in

Ne pidu do lisa s koničkami,
bo by mňa hajdusi dihaňali.
Len ja pidu na lučky,
vozmu divča na ručky.
Budu ho kolysal polehučky.
 

Nichto mi ne vinnyj

Published in

Nichto mi ne vinnyj,
vinna sobi sama.
Bo ja na šuhaja
sama vďaku mala.
 
Dumaš ty, šuhaju,
že to všytko tvoje.
Keľoraz pobośkaš

Ej, taku mam pasiju

Published in

Ej, taku mam pasiju,
ej, pacurky našyju.
Ej, perstinok na palec
s frajirom na tanec.
 
Ej, ked sobi zaspivam,
ej, ne treba mi hrati.

Kartočka

Published in

Kartička

Karpiľ

Published in

Kvaka, druh bielej repy, používaný ako zelenina a krmivo