Syndicate content

Jednu ste mňa mamko

Published in

Jednu ste mňa mamko, hej,
jednu ste mňa mali.
Nač ste mňa služyti, hej,
ku panovi dali.
 
Ťažko sja mi žyje, hej,
pani mňa vse bije.

Ja by oral, ja by sjal

Published in

|: Ja by oral, ja by sjal,
ja by toto divča vzjal. :|
|: Ono šumne červene,
štoby pišlo za mene. :|
 
|: Ej, orano, sijano,

Stara daj, stara daj

Published in

Stara daj, stara daj, bo moloda ne chce,
ja by dala, ja by dala, ale sja mi ne chce.

A mij milyj z lisa ide

Published in

A mij milyj z lisa ide,
|: maľovane, maľovane
drevko veze. :|
 
Piskat sobi na listočku,
|: že ma šumnu, že ma šumnu
frajiročku. :|

Šuhaj z lisa ide

Published in

Šuhaj z lisa ide
ani ne hamuje.
Ej, či koni ne joho,
ruža bila, lelija,
či koni ne joho,
či jich ne sanuje.
 
A koničky moji,

Ne veľo jem chodil

Published in

Ne veľo jem chodil,
už jes zunovala.
Už jes ten oblačok
murovati dala.
 
Ne murovali ho
murare s cehlami.
Lem ho murovali

Dumate paribci

Published in

Dumate paribci, že ja vas ľubuju.
A ja na moj' pravdu, že lem vas probuju.
Fijaločka, kvitočok, už mij milyj vojačok.
Oddam sja za ňoho až na druhyj ročok.

Ej, frajir sja mi ženit

Published in

Ej, frajir sja mi ženit,
ej, na zvoľu mu dala 'm.
Naj bere koho chce,
ja sja ne vydavam.
 
Ej, banuje ryboňka,
ej, za tov bystrov vodov.

Ej, dumaš, sobi dumaš

Published in

Ej, dumaš, sobi dumaš,
švarnyj šuhajičku,
ej, že ja za ťa pidu,
lem pišeš paličku.
A ja by šuhaju
za tebe ne pišla,
choc by tvoja rodina

Oj, horila bila korčma

Published in

Oj, horila bila korčma, horila,
a tam pid ňov moja mila sidila.
 
U fartušku zimnu vodu nosila,
i tak ona bilu korčmu hasila.