Oj, Haničko, što ti to

Published in

Oj, Haničko, što ti to, što ti to,
že maš ličko pobito, pobito.
Pobila ho moja ľuba mamka,
že 'm ľubila čorňavoho Janka.

Ličko bolit, serce sja raduje,
že len tebe Janičku ľubuje.
Pridu večur na slovo postoju,
pobočkam ťa, ta ličko zahoju.

A to na nas ľude vyzradili,
bo oni nam obom zavidili.
Ked zaviďať a my nič ne mame,
len ked my sja dvoje radi mame.

Hudobná ukážka: