Ej, Janičku, Janičku

Published in

|: Ej, Janičku, Janičku,
ej, što ty maš na ličku. :|
|: Vkusila mňa včolka,
ej, vkusila mňa včolka
v tym zelenym hajičku. :|
 
|: Ej, Janičku, zlatovlas,
ej, čom ne chodiš do nas. :|
|: Či sja mamky bojiš,
ej, či sja mamky bojiš,
ej, či o mňa ne stojiš. :|
 
|: Ej, mamky sja ne boju,
ej, a o tebe stoju. :|
|: Len sja preukrutni, 
ej, len sja preukrutni,
ej, zlych jazykiv boju. :|

Hudobná ukážka: 

|: Janičku zlatovlas, čom ne

|: Janičku zlatovlas,
čom ne chodiš do nas. :|
|: Či sja mamky bojiš,
či sja mamky bojiš,
či sja mamky bojiš,
či o mnňa ne stojiš. :|
 
|: Mamky sja ne boju
a o tebe stoju. :|
|: Len sja preukrutni,
len sja preukrutni,
len sja preukrutni
zlych jazykiv boju. :|
 
|: Lala mene lala
jedna stara baba. :|
|: Bodaj ona zila,
bodaj ona zila,
bodaj ona zila
pečenoho hada. :|
 
|: Pečenoho hada,
žeby u ňoj syčal. :|
|: Žeby ona znala,
žeby ona znala,
žeby ona znala
divockyj obyčaj. :|

Ej, Janičku, Janičku, ej, što

Ej, Janičku, Janičku,
ej, što ti je ličku.
Vkusila mňa včolka,
ej, v zelenym hajičku.
 
Ej, Haničko, Haničko,
daj gambočku i ličku.
Ci ty daš abo ni,
ne boj sja ty materi.
 
Ej, mamy sja ne boju
ej, lem ťa ??? ... ???
Ej, tak by 'm sja oddala
za šumnoho chlopcja.