Ne pidu do lisa s koničkami

Published in

Ne pidu do lisa s koničkami,
bo by mňa hajdusi dihaňali.
Len ja pidu na lučky,
vozmu divča na ručky.
Budu ho kolysal polehučky.
 
Divčatko s rumenyma ličkami
a koničky pušču chidničkami,
??? po stežarjoh ???, popid klas,
povič divča jak sja maš.
Ci možu ja večur prijti do vas.

Hudobná ukážka: