Ja sobi divča jak ruža

Published in

Ja sobi divča jak ruža,
nechcu pijaka za muža.
A lem ja choču takoho, 
žeby mňa ľubil, ja joho.
|: Kvitočky červeny i bila ľalija,
daj mi Pane Bože šumnoho frajira. :|
 
Našla ja sobi šuhaja,
počarovnoho beťara.
Išli sme vjedno do haju, 
s velikom zajdom na travu.
|: Kvitočky červeny i bila ľalija,
daj mi Pane Bože šumnoho frajira. :|
 
Dokym sme prišli do haju,
nažali sme sobi travu.
Travnica byla vše povna, 
ta postiľočka hotova.
|: Kvitočky červeny i bila ľalija,
daj mi Pane Bože šumnoho frajira. :|
 
Hvizdočky z neba svitili
a my sja virno ľubili.
Rosička z neba padala, 
ja s milym v haju zaspala.
|: Kvitočky červeny i terňova ruža,
ďakuju Ti, Bože, za dobroho muža. :|
 
Ked divča v haju nočujet, 
naj si vybavu rychtujet.
A ku vybavi kolysku,
tak i perstinčok na ručku.
|: Kvitočky červeny i terňova ruža,
ďakuju Ti, Bože, za dobroho muža. :|

Hudobná ukážka: